ชื่อ - นามสกุล :นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาไทย