ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอลิศรา มั่นคง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :00-3727-69
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ